Indonesia kuwi gonku karo gonmu…

biyen sik ngedekne simbah2 kuwi nganti godres getih ben iso diwariske nggo aku karo kowe…

njuk sesuk di wariske anak putune awake dhewe..